Winbet

ROI и YIELD. Какво представлява възвръщаемостта на инвестициите при спортните залози - примери и анализ

Ако залагате за забавление и от запалянковски емоции, не се изисква строга статистика. Но дори и в този случай следете загубените суми и печалбите си. Трябва да знаете това, за да не нанесете значителни щети на личния или семейния си бюджет.

Защо статистиката е важна

Статистиката при спортните залози ще Ви помогне да подобрите резултатите си, да проучите слабостите си и да получите ясни насоки занапред.

Ако сте решили да печелите от залози, то добрият резултат изисква да си съставите строго статистическо отчитане. Следвайте тези правила и указания.

  1. Игрова стратегия. Ефективните залагания не могат да бъдат хаотични. Статистика на отборите, спортните събития, анализ на съставите и коефициентите - само систематичният подход ще Ви гарантира дългосрочна печалба.
  2. Финансова дисциплина. Паричните инвестиции трябва да се отчитат стриктно. Не можете да играете ва банк, да правите прибързани залози. Определете каква ще бъде максималната сума или процент на банката за всеки залог.
  3. Строго отчитане на всеки залог. Редовно записвайте какви залози правите. Не пропускайте залозите независимо от техния резултат.
  4. Отчитайте максималното количество информация за всяко събитие. За финансовата отчетност най-важното е колко се печели или губи при всеки залог. Трябва да записвате датите, имената на турнири, събития, играещи отбори или спортисти, вид залог, коефициенти, показатели за точни резултати и т.н. Това ще Ви позволи периодично да анализирате и да правите изводи, да коригирате игровата и финансовата си стратегия.

Личната статистика за спортни залози започва с анализ на основните понятия: точка на рентабилност, ROI, YIELD.

Точка на рентабилност в спортните залагания

Основният параметър за начинаещ играч е точката на рентабилност. Този индикатор представлява необходимия процент от печелившите залози, които ще излязат при определен среден коефициент на залагане.

Може да изчислите точката на рентабилност по формулата:

T = 100/K , където K е средният коефициент.

Например, за да излезете на нула със среден коефициент 2.00, трябва да спечелите 50% от направените залози.

В същото време не може да има значителни отклонения от нивото на средния коефициент. Ако печелите залози с котировки от 1.50, а губите с по-висок коефициент, тогава няма да излезете на нула.

Изчисляването на точката на рентабилност е важно при определяне на бетинг стратегията Ви. Вече ще знаете приблизително на какви котировки да залагате в дългосрочен план.

Вашата цел е да определите минималният процент от печелившите залози, чийто размер ще Ви донесе печалба.

ROI (възвръщаемост на инвестициите) в спортните залагози - какво е това и как да се изчисли в дългосрочен план

ROI е съкращение от английското „return on investment“ - „възвръщаемост на инвестицията“.

Степента на възвръщаемост на инвестицията е най-важният показател, ако третирате залагането като бизнес и залозите трябва да бъдат печеливши.

Намерете ROI по формулата:

ROI = (Р / В) х 100% , където Р - нетна печалба или загуба, В - първоначална банка.

Например Вие сте депозирали 10 000 лева в игралната си сметка и сте направили 100 залози по 50 лева всеки. Да речем, че нетната печалба е 600 лева.

ROI = (600/10 000) x 100% = 6%

Но резултатът може да не е непременно положителен. Вие или друг играч може да не спечелите, а да загубите същите 600 лева. Ако въведем отрицателно число в изчисленията в резултат ще получим ROI = -6%.

Това е условен пример, тъй като 100 залози не са достатъчно дълъг отрязък за дългосрочна инвестиция. Най-често изчисленията на ROI са ориентировъчни след 500-1000 изчислени залози.

В дългосрочен план ROI при спортни залози варира от -100% и не се ограничава до положителна стойност.

YIELD при залозите - какво е това и как да го намерим

В инвестициите терминът "YIELD" означава плавност, ефективност, възвръщаемост. Тук процентът на рентабилност също се изчислява, но не от първоначалната банка. YIELD е възвръщаемостта от вложените пари.

Изчислете YIELD по формулата:

YIELD = (P / S) x 100% , където P e нетна печалба или загуба, а S - размерът на направените залози.

Това е разликата от ROI, тъй като не се взема предвид първоначалната банка, а действително вложените (заложените) суми.

Например направили сте 20 залога по 100 лева, т.е. поставили сте 2000 лева.

Нетна печалба е 50 лева.

YIELD = (50/2000) x 100% = 2.5%

YIELD показва ефективността на игровата стратегия във всеки интервал от време. Дори след като направите няколко залога, можете да изчислите положителния или отрицателния си YIELD, тоест ефективността на заложената сума.

Финансовата и спортна статистика при спортните залози се състои от много различни параметри. Постепенно ще се научите да отчитате периоди от време, оборота на средствата, среден размер на залозите и много други. Но започнете с изчисляване на точката на рентабилност и процента на печалбата / загубата от общата банка или от заложените суми.